Dranken

Drank moet je verplicht afnemen via TRAX.

Dranken bestellen

  • Drank kan je tot 2 weken voor de activiteit bestellen via het bestelformulier. Je krijgt een kopie van het ingevulde formulier via e-mail.
  • Wij doen de drankbestelling bij onze leverancier en zorgen ervoor dat alles klaarstaat.
  • In de mate van het mogelijke worden de dranken in de koelkasten klaargezet.

In het formulier zie je wat het standaardaanbod is, en heb je mogelijkheid om extra dranken naast dit aanbod te bestellen. De actuele prijslijst kan je opvragen bij het Vrijetijdspunt: vrijetijd@roeselare.be of 051 26 24 00.

Na jouw activiteit

Je haalt na jouw activiteit alle dranken uit de koelkasten.

Voor de afrekening wordt als volgt gewerkt:

  • Niet geconsumeerde dranken uit het standaard aanbod worden standaard teruggenomen. Enkel wat verbruikt is, wordt aangerekend.
  • Bestelde dranken in trays, dozen, pet- of glazen flessen zonder leeggoedwaarde, worden aangerekend per geopende verpakking.
  • Extra dranken, naast het standaard aanbod, worden volledig aangerekend. Overschotten kunnen dan enkel na onderlinge afspraak teruggenomen worden.