Dranken

Organiseer je een evenement in TRAX? Dranken moet je verplicht via ons afnemen.

De actuele prijslijst kan je opvragen bij het Vrijetijdspunt: vrijetijd@roeselare.be of 051 26 24 00.

Dranken bestellen

Drank kan je bestellen tot 2 weken voor de activiteit plaatsvindt.

  • Plaats jouw bestelling via het online bestelformulier. Je kan naast het standaardaanbod ook extra dranken bestellen via dit formulier.
  • Je krijgt een kopie van jouw bestelling via e-mail.
  • Wij doen de drankbestelling bij onze leverancier en zorgen ervoor dat alles klaarstaat (in de mate van het mogelijke worden de dranken in de koelkasten klaargezet).

Materialen bestellen

Je kan via hetzelfde online bestelformulier ook glazen, tapinstallaties of koelkisten (bakfrigo's) bestellen.

Na jouw activiteit

Je haalt na jouw activiteit alle dranken uit de koelkasten.

Voor de afrekening werken we als volgt:

  • Niet geconsumeerde dranken uit het standaard aanbod worden standaard teruggenomen. Enkel wat verbruikt is, wordt aangerekend.
  • Bestelde dranken in trays, dozen, pet- of glazen flessen zonder leeggoedwaarde, worden aangerekend per geopende verpakking.
  • Extra dranken, naast het standaard aanbod, worden volledig aangerekend. Overschotten kunnen dan enkel na onderlinge afspraak teruggenomen worden.

Online bestelformulier

Plaats hier jouw bestelling