Verzekeringen

Als organisator sta je deels zelf in voor het verzekeren van de georganiseerde activiteit(en). Neem hiervoor best contact op met een verzekeraar.

Brandverzekering

Voor de TRAX-site heeft de Stad een brandverzekering (brand, storm, waterschade, glasbraak, vandalisme). In deze polis is afstand van verhaal voorzien tegenover de verenigingen of particulieren die sporadisch of regelmatig de gebouwen gebruiken, zelfs als huurders of onderhuurders.

Objectieve aansprakelijkheid

De Stad heeft ook een polis objectieve aansprakelijkheid. Dit is een verplichte verzekering die moet afgesloten worden voor gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn. De huurder/gebruiker dient bijgevolg geen verzekering objectieve aansprakelijkheid af te sluiten voor de infrastructuur opgesomd in hoofdstuk behoudens indien de huurder/gebruiker voor langere tijd de locatie huurt/gebruikt en als exploitant kan worden beschouwd. Bij twijfel omtrent het al dan niet moeten afsluiten van deze verzekering, dient de huurder de dienst verzekeringen van de stad te contacteren.

Verzekering eigen materiaal

Voor de verzekering van hun eigen materiaal moeten de verenigingen/particulieren die gebruik maken van de TRAX-site zelf een verzekering afsluiten. Er kan een verzekering tegen brand en ‘aanverwante gevaren’ afgesloten worden of een verzekering 'alle risico’s'. De verenigingen/particulieren spreken daarvoor best hun verzekeraar aan. Indien verschillende verenigingen/particulieren gedeeltelijk op hetzelfde moment zullen gebruik maken van de hall zouden zij dit ook best melden aan hun verzekeraar, voor het geval de ene vereniging/particulier schade zou berokkenen aan het materiaal van de andere vereniging(en)/particulier(en) en omgekeerd.