HET TRAX DNA

De stad wil een creatieve identiteit geven aan de site. Door het creëren van creatieve werkruimten (repetitielokalen), gecombineerd met publieks- en presentatieruimtes (genre polyvalente zaal, ontmoetingsruimte, bar, …) bereiken we een ideale mix van creatie, ontmoeting, beleving en presentatie. Cross-over tussen verschillende disciplines moet leiden tot nieuwe coalities en creatieve projecten. Door het creëren van een overdekt stedelijk plein wil de stad ook een plek geven aan het ‘kleine, toevallige’ en ‘grote, geplande’ ontmoeten.

TRAX 1

Dit gebouw omvat een verenigingshuis met repetitielokalen, ontmoetingsruimtes en een vergaderlokaal. 

Je kan de bouwplannen hier bekijken:

TRAX 2

Vanaf oktober 2016 start de bouw van een grote polyvalente zaal voor fuiven, staande concerten en andere activiteiten.

De polyvalente zaal bestaat uit 2 hoofdblokken, met omliggende, al dan niet gedeelde nevenfuncties.

Je kan de bouwplannen hier bekijken:

 

763
 

HINDER tijdens de werken

Polyvalente zaal

Januari 2017 startten de bouwwerken. deze zullen tijdens de week overdag de nodige lawaai- en stofhinder met zich meebrengen. Bijkomend is het voorplein (aan de Bar) niet beschikbaar door het inrichten van een werfzone.

Het einde van de werken is gepland in het voorjaar 2019.

Volg de werken op de voet in dit facebook fotoalbum.

Trax park

Vanaf september 2017 startten ook de werken voor de omgevingsaanleg. Rondom de bestaande gebouwen wordt een groen park aangelegd.

De toegang tot Trax 1 zal beperkt zijn tussen september 2017 en voorjaar 2019.

 

763
 

HUREN

Algemeen

Je huurt een lokaal in Trax? hou dan zeker rekening met deze zaken:

 • RESERVEREN
  Hou bij de duurtijd van je reservatie rekening met de opbouw en opkuis van je evenement.
  Wanneer je opbouwt of afbreekt & opkuist is het lokaal ook niet beschikbaar voor andere huurders of logistieke zaken. Deze periodes moeten dus ook inbegrepen zijn in je huurperiode.
 • ONDERSTEUNING:
  Je huurt een lokaal in Trax? hou er dan zeker rekening mee dat er geen personeel (techniekers, hulp bij de opbouw,...) is inbegrepen bij de huur van Trax.
  Heb je vragen of wil je tips over de organisatie van je evenement in Trax? maak dan op voorhand een afspraak met een medewerker ter plaatse via trax@roeselare.be

Reglement

Door het reserveren van de infrastructuur in TRAX verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen in de algemene en specifieke gebruikersvoorwaarden en waarborgt de stipte naleving.

De huurvoorwaarden bestaan uit 3 documenten:

 • Algemene gebruiksvoorwaarden
  Bevat alle regels die algemeen van toepassing zijn op de huur van stadsinfrastructuur, ook TRAX.
 • Specifieke gebruiksvoorwaarden 
  Bevat alle regels die specifiek op TRAX van toepassing zijn. De specifieke gebruiksvoorwaarden zijn aanvullend op de algemene gebruiksvoorwaarden.
 • Overzicht van de huurprijzen
  Jouw vereniging of organisatie bepaalt in welke categorie je terecht komt en de daaraan verbonden huurprijs:
  • Categorie A - Stadsdiensten, adviesraden en andere overheden
  • Categorie B - Roeselaarse verenigingen, roeselaarse onderwijsverstrekkers, roeselaarse vzw’s, roeselaarse serviceclubs, regionale, provinciale, Vlaamse en federale steunpunten, koepels en administraties
  • Categorie C - Niet roeselaarse verenigingen, particulieren en commerciële organisaties

Sleutels

Sleutels worden afgehaald en teruggebracht in het Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17, Roeselare.
Afhaling kan de dag zelf of de dag voor de activiteit, tijdens de openingsuren. Terugbrengen gebeurt zo snel mogelijk na het gebruik.

Drank

Wil je dranken schenken? Bezorg dan ten laatste 2 weken voor je activiteit een ingevuld bestelformulier via trax@roeselare.be

Koffie en thee moeten zelf voorzien worden.
Op het formulier kan je ook toebehoren zoals glazen, bakfrigo's, flesopeners, plateau's, bekers,... aanvragen. Gebruik van dit materiaal is gratis.

Niet geconsumeerde dranken van het standaard aanbod nemen we terug, met uitzondering van geopende verpakkingen waar geen leeggoed aan verbonden is. Je vindt meer info op het bestelformulier.

Schoonmaak

De lokalen laat je in hun oorspronkelijke staat achter:

 • meubilair komt terug op hun oorspronkelijke plaats;
 • tafels en stoelen veeg je af;
 • de gebruikte lokalen poets je;
 • het sanitair poets je;
 • het buitenterreinen laat je proper achter.

Het gebruik van het poetsgerief, emmers, dweils, borstels, trekkers en bijhorende onderhoudsproducten, is begrepen in de huurprijs.
Je voorziet zelf handdoeken voor de afwas.

Vuilnis

Alle afval, ook restafvalzakken en glas verwijder je na de activiteiten uit het gebouw en plaats je in de voorziene container.

TRAX stelt 4 afvalcontainers ter beschikking. De afvalcontainer staan in een afgesloten berging buiten. Met je badge of QR code heb je toegang tot de witte poort aan het oprijvlak.

trax

TRAXWEG 1
8800 ROESELARE

763
 

COPYRIGHT © 2015 TRAXROESELARE.BE | DISCLAIMER | EXTRA | VERZEKERINGEN

designed by PIETERBOSTOEN | developed by ENCIMA